Nyheter og Arrangementer

Mineralstrategien / Mineral Strategy of Norway

2013-03-13

NHD / The Norwegian Ministry of Trade and Industry


Norge fikk sin nye mineralstrategi, her kan du lese den i sin helhet. Bransjen generelt betrakter strategien som positiv og mener den vil føre til mer forutsigbarhet. / Norway got its new mineral strategy, you can read the whole document here (norwegian). The industry generally considers the strategy as a positive step and believe it will lead to more predictability.

Promin dobler staben / Promin doubles the staff

2012-05-15

Geo Aktuelt

Har klippetro på bergverk / Believe in the Norwegian mining sector

2012-02-02

Rana Blad

Starter for seg selv / Starting up

2012-02-01

GEO

© 2013 Promin AS, post@promin.no, Mob: 466 44 488, Organisasjonsnummer: 897 749 602